Українське населення в Женеві

3. Доступ до роботи для осіб, які мають дозвіл на проживання S

Люди, які отримали статус тимчасового захисту S, можуть займатися оплачуваною або самозайнятою прибутковою діяльністю в Швейцарії за наявності дозволу.

Кожен початок діяльності або зміна роботодавця підлягає попередньому дозволу. Цей попередній дозвіл має на меті забезпечити їх захист від зловживань та заниження заробітної плати. Оплата та умови праці повинні відповідати звичаям відповідного місця, професії та галузі.

Подача заяви на отримання дозволу на роботу

Заява не може бути подана до надання статусу захисту.

Роботодавець або самозайнята особа, місце діяльності якої знаходиться в Женеві, повинні подати заявку на отримання дозволу на роботу, заповнивши та повернувши форму pS за такою адресою :

Кантональне управління з питань населення та міграції (OCPM)
Сектор надання притулку А.С. 26521211 Женева 2

До заяви повинні бути додані такі підтверджуючі документи:

Для оплачуваної діяльності:

  • Форма pS заповнена
  • Копія дозволу S або національного посвідчення особи
  • Копія трудового договору, підписана обома сторонами
  • Автобіографія

Для самостійної діяльності :

  • Форма pS заповнена
  • Копія дозволу S або національного посвідчення особи
  • Копія трудового договору, підписана обома сторонами
  • Автобіографія
 Будь-яке припинення діяльності має бути оголошено останнім роботодавцем / самозайнятою особою за допомогою форми R.

Дистанційна робота

Особи, які мають дозвіл S, які здійснюють свою професійну діяльність шляхом дистанційної роботи для іноземного роботодавця (наприклад, для свого попереднього роботодавця в країні їх походження) або які продовжують свою існуючу самозайняту діяльність без впливу на швейцарський ринок праці, не повинні просити дозвіл на продовження своєї діяльності.

 

Last updated
13 May 2022

Is this page useful ?