COVID-19 - واکسیناسیون - نامه ای از پزشک کانتونالی

Détail

واکسیناسیون علیه COVID-19 توسط مقامات بهداشتی فدرال و کانتون توصیه می شود. واکسن زدن نه تنها از شما بلکه از آسیب پذیرترین افرادی که می توانید بیماری را به آنها منتقل کنید نیز محافظت می کند.

واکسیناسیون اختیاری است. ثبت نام برای واکسیناسیون از تاریخ 4 ژانویه 2021 به صورت آنلاین در وب سایت ge.ch انجام می شود. قرار ملاقات ها به ترتیب به اولویت گروه های جمعیتی تقسیم می شوند ، یعنی ابتدا افراد آسیب پذیر. برای سایر گروه های جمعیتی ، امکان پیش ثبت نام وجود دارد.

برای ثبت نام یا پیش ثبت نام اینجا را کلیک کنید

متن ترجمه شده توسط یک ربات

Annexe(s)